top of page

מחלקת חדלות פירעון

משרדנו עוסק ב:

  1. הגשת בקשות חייבים לחדלות פירעון, פשיטת רגל לפי הרלוונטיות, ניהול וייצוג בהליך החדל"פ מתחילתו ועד סופו לרבות בקשות במהלך ההליך כגון: בקשה לקציבת מזונות, בקשה לניהול עסק, בקשה למתן שיקים וקבלת כרטיס דביט, הגשת דוחות לממונה על החדל"פ/הנאמן וכיוצ"ב, עד לקבלת הפטר מחובות.

  2. ההליך מאפשר לחייב למחוק את החובות אשר נוצרו כנגדו, תוך שיקומו הכלכלי, ובכך לאפשר לו לפתוח "דף חדש" ולצאת לדרך חדשה [גם חובות למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי – יכולים להיכנס בגדר ההליך.

  3. הגשה וייצוג בבקשות להסדרי נושים וייצוג בישיבות הסדר לרבות ניהול המו"מ להסדרה.

  4. בקשות מתאימות להוצאה לפועל למתן צו תשלומים ו/או פריסת חוב מזונות עבר (לפי העניין).

  5. בקשות לפריסת חובות ו/או הפחתת קנסות ופיגורים למול המרכז לגביית קנסות.

  6. ייצוג וליווי זוכים/נושים לגביית חובות בהוצאה לפועל ו/או בהגשת תביעות חוב ו/או בקשות נושה לחדל"פ ו/או תביעות כספיות מתאימות לצורך גביית חובות לעסקים וחברות.

bottom of page