top of page
חיפוש

התמודדות עם פסילת ספרים

עודכן: 18 בינו׳ 2021

כל מי שפותח עסק חייב לנהל פנקסי חשבונות מסוימים עם תחילת הפעילות העסקית.

ניהול הפנקסים בעצם נותן השקפה על היקף הפעילות העסקית של העסק.סוגי הפנקסים אשר משקפים את המתנהל בעסק בעיקר הם: חשבוניות מס, חשבוניות מס זיכוי, קבלות, תעודות משלוח, הזמנות ועוד, על פי סוג העסק וגודלו (15 תוספות).

ניהול לא תקין של העסק ושל הפנקסים כמו: רישום לא נכון בספרים, אי הנפקת קבלות, אי הוצאת חשבוניות ועוד, יכולים לגרום לפסילת הספרים של העסק.

כאשר פקיד השומה ו/או מנהל מע"מ, מחליט על פסילת ספרי/פנקסי החשבונות של העסק, הוא בעצם אומר כי לא ניתן לסמוך על הספרים שניהלת, כדי להסיק מהם מהי ההכנסה של העסק.

החובה לנהל ספרים מעוגנת בסעיף 130 לפקודת מס הכנסה ו/או בסעיף 66 לחוק מע"מ.

סטייה מהוראות הסעיפים הנ"ל עשויה להביא לפסילת ספרים.

בין העילות לפסילת ספרים ניתן למנות:

1. פסילה עקב ליקוי מהותי - במהלך ביקורת שנערכה בעסק על ידי פקיד השומה ו/או מנהל מע"מ מגלה ליקוי מהותי המנוגד להוראות ניהול הספרים, ושאינו מאפשר לבדוק את הפעילות העסקית (נתיב ביקורת).

2. פסילה עקב אי רישום תקבול - ביקורת שנערכה בעסק, שלפעמים כוללת קנית ביקורת של מבקרי מס-הכנסה, מגלה שההכנסה לא נרשמה.

3. אי ניהול סרט קופה רושמת - כאשר הוראות ניהול ספרים מחייבות את העוסק לנהל קופה רושמת והוא לא עושה כך. חשוב לציין כי גם במקרה בו התקבולים נרשמו במקום אחר, רשאי פקיד השומה לפסול את ספריו של העוסק.

4. חשבוניות כוזבות בספרים - כאשר פקיד השומה ו/או מנהל מע"מ מוצא בספרי החשבונות של העסק חשבונית כוזבת, בין אם החשבונית פיקטיבית/שלא כדין ובין אם היא נוגעת להוצאה פרטית בסכום מהותי.

פסילת הספרים גוררת עמה סנקציות שונות, ביניהן: שיעור מס התחלתי של 30% בגין הכנסה מיגיעה אישית, עריכת שומה לפי מיטב השפיטה, אי התרת הוצאות שונות ו/או אי הכרה בקיזוז הפסדים לפי החלטת פקיד השומה ו/או מנהל מע"מ, כמו גם במקרים חריגים גם סנקציות פליליות וקנסות למיניהם (כגון: קנסות מנהליים ו/או קנסות גרעון).

במקרים רבים בטרם יחליט פקיד השומה על פסילת הספרים יזמן הנישום לשימוע בפני פקיד השומה או סגנו.

משרדנו, אשר מונה אנשי מקצוע - יוצאי רשות המסים - ומתמחה בייצוג וליווי בהליך החקירה והביקורות למול רשות המסים, ישמח לעמוד לרשותכם.

צפייה 10 תגובות
bottom of page