top of page
חיפוש

פתרונות לקנסות מנהליים

עודכן: 18 בינו׳ 2021

קנסות מנהל

יים-בראי דיני המס:

ב-30 באפריל 2012 פרסמה רשות המיסים בישראל נוהל חדש 6/2012 המנחה ומשלב את עיקרי ההוראות והנהלים שהופצו במהלך השנים לצורך הפעלת חוק העבירות המינהליות. הוא החוק המאפשר לפקידי השומה, מנהלי מיסוי מקרקעין ומנהלי מע"מ להטיל קנס מינהלי בשל עברות מס קלות (בעיקר טכניות), חלף הגשת כתב אישום. זאת בנוסף לקנסות האזרחיים המוטלים על פי החוק הרלוונטי בשל אותן עברות בגוון האזרחי שלהן, כגון בשל אי הגשת דוח שנתי לנס הכנסה במועד או אי הגשת דיווח על עסקת מקרקעין במועד או אי הגשת דו"ח מע"מ וכדומה (טבלה מרכזת מצורפת בתמונה בתגובה הראשונה).

מנגנון הקנס המנהלי לא נועד למקרים שבהם בוצעו עבירות מס מהותיות, במקרים אלה קיים מנגנון הכופר, עליו ארחיב בפוסט נפרד.

לפרטים נוספים אודות אפשרויות הטיפול בקנסות מנהליים והגנה משפטית לעסקים וחברות ניתן לפנות למשרדנו, המונה יוצאי רשות המסים.

עו"ד משה פרץ הינו גם רואה חשבון מוסמך ובוגר תואר ראשון L.L.B במשפטים..

3 צפיות0 תגובות
bottom of page