top of page
חיפוש

"כופר כסף" - כחלופה לכתב אישום פלילי בעבירות מס

הכופר הינו תשלום עונשי, שבא לכפר על העבירה שנעברה, ומעת תשלום הכופר - העבירה מכופרת, כלומר נמחקת ואין לה אזכור.

הליך הכופר הוא סוג של הסכם שנקשר, בדרך כלל, בין רשויות המס לבין הנישום/העוסק שנחשד בעבירה על אחד מדיני המס (מס הכנסה, מע"מ או מיסוי מקרקעין), שכל מטרתו, המרת כתב האישום שאמור להיות מוגש נגדו, בכופר שהוא נדרש לשלם למדינה (קנס כספי), על מנת שהתיק ייסגר מבלי העמדתו לדין, וכך נחסך לו ניהול הליך משפטי על כל המשתמע מכך.

דיני המס השונים מאפשרים לרשות המסים להמיר את העונש המוטל בגין עבירות שונות בכופר (מכוח סעיף 221 לפקודת מס הכנסה, סעיף 101 לחוק מיסוי מקרקעין, סעיף 121 לחוק מע"מ, סעיף 231 א' לפקודת המכס, סעיף 25 לפקודת מס קנייה וסעיף 60 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים). כאשר מנהל רשות המיסים משתמש בסמכותו הנ"ל, נפסק כל הליך פלילי תלוי ועומד והנכלל בהסדר, נגד אותו אדם על אותה עבירה.

ועדות הכופר וסכום הכופר

ברשות המסים קיימות ועדות כופר שתפקידן לקבוע אם להטיל כופר מס ואם כן מהו סכום הכופר שיש לשלם. עבירות מס שבגינן אפשר להגיש בקשה לוועדת כופר הן עבירות שיש מאחוריהן כוונת זדון, כדוגמת: חשבוניות פיקטיביות, העלמת הכנסות, ספרים כוזבים, ניהול כפול של פנקסי מס והגשת דו"חות כוזבים לרשויות המס.

כאשר מתקבלת החלטה להטלת כופר, ההתיק מועבר לוועדה בין משרדית אשר קובעת את שיעור הכופר כאמור. בחוקי המס השונים, קבועים ומוגבלים סכומי הכופר המקסימליים שניתן להשיתם לפי אמות מידה.

במסגרת שיקול הדעת של ועדת הכופר נשקלים, בין השאר, חומרת העבירה, מידת מעורבותו של החשוד בביצוע העבירה, הרשעות קודמות, תשלומי כופר בעבר, מצב אישי, בני משפחה התלויים בחשוד, הסרת המחדל, האם מדובר בעבירה של מייצג במסגרת מילוי תפקידו, האם מדובר בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות, הצורך בהרתעה באותו ענף, קיום עבירות לפי חוקים אחרים מעבר לעבירות לפי דיני המס ועוד.

החלטות הכופר מפורסמות בתמצית וללא פרטי האדם, אלא מפרסמים את: הנושא, סיפור המקרה בקצרה וההחלטה בלבד;

(ראה קישור לפרסום: https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/enforcment-koffer ).

לרוב נפתח הליך כופר ביוזמתו של הפרט, אשר מגיש לרשות המסים בקשה להמיר את הליכי החקירה או בירור האשמה נגדו בתשלום כופר.

חשוב לזכור כי תשלום הכופר אינו מבטל או בא במקום תשלום המס שהיה על הנישום לשלם, אלא מתווסף לתשלום חוב המס.

יתרונות עבור הנישום:

עבור הנישום, תשלום הכופר חוסך את הצורך בניהול הליך פלילי, על מגוון המשמעויות הכרוכות בכך כגון:

1. הסדר הכופר אינו כרוך בהרשעה וברישום פלילי ובכך מאפשר לנישום להימנע מן הסטיגמה והקלון הציבורי המתלווים לעצם ההרשעה בפלילים.

2. תשלום הכופר מאפשר לנישום "קניית וודאות" - הנישום משלם סכום כסף ידוע מראש ואינו חושף את עצמו לסיכונים הכרוכים בניהול הליך פלילי שתוצאתו אינו ידועה מראש ואשר בסופו עלול להיגזר עליו עונש חמור יותר, אשר בעבירות מסוימות עשוי לכלול גם רכיב של מאסר.

3. תשלום הכופר מונע מהנישום אף את עינוי הדין שעשוי להיגרם לו כתוצאה מניהול הליך פלילי ממושך, כמו גם את העלויות הכספיות הכרוכות בכך.

לסיכום

במקרים מסוימים גם כאשר הנישום בטוח שהוא זכאי, מומלץ להעדיף את המרת האישום בכסף וזאת בכדי לחסוך פרסום מזיק, כסף, זמן, מתיחות וחרדה אשר עולים במהלך ניהול תיק פלילי בבית המשפט. לא רק זו, אלא תמיד יש לזכור כי אין דבר הידוע ומובטח מראש, שכן תיק המתנהל בבית המשפט יכול לשאת בתוצאות המוטות לכל צד אם זה הטוב ואם זה הרע.


לבסוף, ניסיון החיים מלמד כי פעמים רבות עדיף להיות חכם ולא צודק, וכך הדבר גם כאן וכמובן להיוועץ עם עו"ד המומחה בתחום דיני המס.

16 צפיות0 תגובות
bottom of page